Prodej jinak

Cíle školení:

Prodej zaměřený na zákazníka

 • Pochopit jak rozdílnosti osobnostních charakteristik, hodnot a postojů ovlivňují úspěšnost prodeje
 • Pochopit své osobnostní rysy a související osobnostní kvality, kdy a jak je s úspěchem používat a kdy nahradit naučenými vzorci chování
 • Naučit se vyhodnotit osobnost zákazníka a na základě jeho preferovaného způsobu komunikace a rozhodování upravit situačně svůj prodejní styl
 • Naučit se používat techniku prodeje v pěti krocích prodejního modelu 5P (Poznej, Prozkoumej, Prezentuj, Potvrď, Pokračuj)
 • Naučit se implementovat individuální prodejní styl ve všech krocích modelu 5P

Cílová populace:

Obchodníci a všichni zaměstnanci, kteří aktivně komunikují se zákazníky (i interními)

Program školení

Před zahájením školení:

 • Behaviorální assessment
 • Kognitivní assessment
 • Kvíz obchodních zkušeností

Školení den 1:

 • Osobnost člověka, vliv na vnímání a chování
 • Moje osobnostní charakteristiky a kognitivní potenciál
 • Můj "svět" a "svět" zákazníka, výhody prodeje z pohledu světa zákazníka
 • Prodejní model 5P (Poznej, Prozkoumej, Prezentuj, Potvrď, Pokračuj) - úvod
 • Poznej - objev jeho svět, získej důvěru, vybuduj vztah
 • Learyho diagnostika světa zákazníka, první dojem, způsoby komunikace a jejich vliv na zákazníka

Školení den 2:

 • Prozkoumej - zjisti co zákazník potřebuje, co pro něho má hodnotu, co chce koupit
 • Aktivní naslouchání podle osobnostních typů zákazníka
 • Prezentuj - představení prodávaného produktu/ služby tak, aby představovala hodnotu pro zákazníka
 • Na co slyší jednotlivé osobnostní typy zákazníků
 • Potvrď - odcházej s konkrétním výsledkem, dohodou se zákazníkem
 • Vliv osobnosti zákazníka na jeho rozhodování, co potřebuje slyšet, aby věřil
 • Zvládání výhrad a překážek
 • Pokračuj - udržuj vztah a prodej víc
 • Příběh prodává
 • Řízení zákazníků - efektivní udržování vztahů