Nabídka - Tréninky a osobní rozvoj
Tréninky a rozvojové aktivity vždy připravuji na míru klientovi. Zde jsou pouze příklady z mé nabídky.

Koučink

Koučink pomáhá řešit problémy a ujasnit si cíle v práci a v životě. Je to nástroj k plnému využití potenciálu koučovaného. Základem je sebepoznání koučovaného, uvědomění si bariér a skutečných zájmů, stanovení si cílů a provázení na cestě k nim.

Koučink může řešit dílčí problémy, jako je efektivní komunikace, až po složité problémy, jako je uvědomění si, co vlastně chci. Může být zaměřený na jednotlivce nebo tým. Vhodný je pro urychlení růstu, při stagnaci, při organizační změně, na nové pozici a podobně. Typicky se jedná o několika měsíční projekt. Na prvním sezení se stanoví cíle. Poté následuje dalších 3-5 sezení, na kterých se probírá pokrok. Na závěrečném sezení se zhodnotí celkový vývoj koučovaného. Odstup mezi sezeními by měl být alespoň jeden týden.

Rád pracuji s metodou GROW. V průběhu koučinku si koučovaný identifikuje cíle (Goals), ověří si realitu (Reality), pojmenuje možnosti (Options) a rozhodne se, co udělá (Will).

Jako kouč mám strukturovaný přístup. Vedu koučované ke stanovení jasných cílů, dílčích kroků a provázím je na cestě. Mám mezinárodní akreditaci EMCC.

Týmový koučink netradičně

Máte chuť si udělat týmový koučink jinak?
Nabízím možnost si vyzkoušet potápění v Rudém moři.
Celá skupina může pracovat na adrenalinovém úkolu - stát se skutečnými certifikovanými potápěči, pod vedením zkušeného instruktora a divemastera. K tomu si lze vyrazit na čtyřkolkách do pouště, či navštívit staré město v Hurghadě, Ad Dahar. Navíc výcvik proběhne z lodi, na které strávíte několik dní.
Dozvíte se více o svém osobním nastavení, o dynamice Vašeho týmu a lépe porozumíte komunikačním bariérám, kterým čelíte. A navíc si po úspěšném složení zkoušek odvezete licenci PADI OWD.

Akci lze udělat v češtině i angličtině.

Máte zájem? Neváhejte a ozvěte se mi.

Prodej jinak 5P

Prodej zaměřený na zákazníka.

Školení je určeno obchodníkům a všem zaměstnancům, kteří aktivně komunikují se zákazníky (i interními). 

Pochopíte rozdílnost osobnostních charakteristik, hodnot a postojů, které ovlivňují úspěšnost prodeje.

Porozumíte svým osobnostním rysům a souvisejícím osobním kvalitám. Dozvíte se, kdy a jak je úspěšně používat a kdy je nahradit naučenými vzorci chování.

Naučíte se rozpoznat osobnost zákazníka a na základě jeho preferovaného způsobu komunikace a rozhodování  upravit situačně svůj prodejní styl.

Naučíte se používat techniku prodeje v pěti krocích (Poznej, Prozkoumej, Prezentuj, Potvrď, Pokračuj). Naučíte se implementovat individuální prodejní styl ve všech krocích modelu 5P.

Program školení

Před zahájením školení projdete on line behaviorálním a kognitivním assesmentem a kvízem obchodních zkušeností. Následující školení je dvoudenní a velmi interaktivní.

Kurz řízení změn
Change Management

Změna je konstantou našeho života, ale řada lidí se jí snaží vyhnout. To způsobuje řadu problémů v práci. Ačkoliv je změna neutrální, řada lidí se brání ztrátě, místo aby hledala příležitosti. Vedoucí často změnu tají až do nejzazšího momentu, aby lidi nevyděsili a jejich organizace pak bývají překvapené a nepřipravené. Existuje řada nástrojů, jak se se změnou poprat úspěšně a jak na ni svoje týmy včas připravit.
Vycházím ze dvou základních zdrojů. Jedním je křivka změny od Elisabeth Kübler-Ross. Druhým kniha Managing at the speed of change, Daryl R. Connor. Dále využívám zkušenosti, které jsem získal při organizačních změnách v ČR i v zahraničí jako HR ředitel a jako Change Consultant.
Řízení změn může mít formu jedno až dvoudenního programu Řízení změn po vedoucí nebo Akceptace změn pro všechny. Rovněž mohu pomoci vedoucím jako konzultant při přípravě komunikace změny.
Pokud změnu zvládnete úspěšně, tak odolnost Vašeho týmu do budoucna značně posílí.

Kurz výběrové pohovory
Competency Based Interviews

Chcete si umět vybrat ty správné zaměstnance na danou pozici? Řada z nás si podvědomě vybírá lidi, kteří se jim podobají. Přitom potřebují někoho, kdo bude dělat něco jiného. Navíc nás ovlivňují různé stereotypy. Takový špatně vybraný zaměstnanec vždy znamená ztrátu nejméně ve stovkách tisíc korun (jeho mzda po dobu zácviku, mzda jeho zaučovatele, pohovory, inzerce, práce, kterou nikdo nevykonává a podobně).
Vycházím z metodiky tzv. pohovorů zaměřených na kompetence. Kompetence je sada dovedností, které má dotyčný umět, například komunikovat, dotahovat věci, být pozorný a podobně. V pohovoru se potom ptám na příklady z jeho života, kdy se daná kompetence mohla projevit a hodnotím její míru. CARE model (C kontext, Akce co dotyčný udělal, R výsledek, Efekt) mi zajistí, že neopomenu důležitou skutečnost při ověřování kompetence.
Výběrové pohovory doporučuji jako jedno až dvoudenní školení s výcvikem.

Kurz řízení pomocí cílů
Management By Objectives (MBO)

Umožňuje lidi smysluplně zapojit do práce, využít jejich kreativitu, zvýšit pocit zodpovědnosti a smysluplnosti jejich práce tím, že je zatěžujete odpovědností nikoliv pouhými pokyny.
MBO může mít formu dvoudenního semináře. Pracuji s modelem SMART (Specifický, Měřitelný, Reálný a Time / časově ohraničený cíl). Dále pracuji s efektivní zpětnou vazbou, modelem aktivního nasloucháni a použitím "já jazyka". Taky se dotkneme sebeřízení.

Kurz efektivní zpětné vazby
Feedback

Znáte situaci, "kdy ten blbec zase ......"? Chcete se v takové situaci chovat efektivně?
Zpětná vazba umožňuje rozvíjet ostatní respektujícím způsobem, podle principu "náročný na problém, respektující k člověku". Dozvíte se, jak poskytovat vyváženou zpětnou vazbu a jak nebalit nepříjemné věci do sendviče. Dozvíte se, jak pracovat s vlastním pocitem, jak popsat problém a jak formulovat požadavek.
Základy efektivní zpětné vazby se dají pochopit a nacvičit v jednodenním semináři. Patří do základní znalosti všech vedoucích.

Nabídka - HR projekty a poradenství
Projekty vždy připravuji na míru klientovi. Zde jsou pouze příklady z mé nabídky.

HR Audit

Nabízím zmapovaní základních procesů HR a přípravu doporučení. Vycházím z procesů od nástupu, každodenní život až po skončení pracovního poměru. Podívám se na administraci, školení, povinná školení, systém hodnocení a podobně. Slouží jako základ pro určení priorit v oblasti řízení lidských zdrojů.
HR Audit může být užitečný pro menší firmy, které zaměstnávají desítky až stovky lidí, a které nemají možnost zaměstnávat trvale zkušeného HR Managera. 

Nastavení kompetenčního modelu

Pomohu Vám nastavit kompetenční model pro Vaši firmu. Získáte jasná kritéria pro výběr nových zaměstnanců, rozvoj stávajících zaměstnanců a pro práci s talenty.

Kompetenční model je základní nástroj při definici firemní kultury, který umožní změřit vhodnost jednotlivce pro danou práci / firmu. Vychází z behaviorální psychologie. Vychází z toho, že do hlubiny lidské duše nikdo nevidí, ale chování pozorovat lze. Kompetenční model říká, jaké chování je v dané firmě žádoucí a které ne. Pokud je dobře popsaný a pochopený, tak vytváří základ pro výběr nových lidí a rozvoj stávajících zaměstnanců. Například chceme aktivní lidi, kteří ví, co chtějí, nebojí se a jsou soutěživí, versus chceme týmové pracanty, kteří nedělají chyby a udělají, co se jim řekne.

Nastavení systému odměňování

Nabízím analýzu systému odměňování a jeho provázanost na strategii firmy. Pomohu Vám utřídit konzistenci mezd uvnitř firmy. Sladit způsob odměn a benefitů se strategií firmy. Pomohu Vám nastavit mzdové hladiny pro jednotlivé úrovně, případně doporučím vhodný mzdový průzkum.
Mám školení od WorldatWork Society of Certified Professionals a hodně praxe.